Vyučované předměty

Vyučované předměty:


Žáci všech ročníků se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu s názvem Otevřená škola. Více informací získáte, pokud si prohlédnete náš školní vzdělávací program.

ANGLIČTINA:

Výuka cizího jazyka (angličtiny) probíhá již v mateřské škole, a to formou hry. Učitelky zařazují do běžných činností základní slovíčka a děti se tak hravou formou učí.
V základní škole je angličtina zařazena jako povinný jazyk již od 1. třídy (1 hodina týdně). Ve 3. třídě mají žáci již 3 hodiny týdně a od 4. do 9. třídy 4 hodiny týdně.

DRUHÝ CIZÍ JAZYK a VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Od 7. ročníku se všichni žáci učí druhý cizí jazyk, v současné době německý, nebo mohou upevňovat angličtinu volitelným předmětem Základy anglického jazyka (pouze žáci vážnou poruchou učení).

V 9. třídě nabízíme další volitelné předměty, z nichž si každý žák zvolí jeden.

Letošní nabídka:
- Konverzace v anglickém jazyce
- Cvičení z matematiky
 

Dříve nabízené volitelné předměty Etická výchova a Čtení (Literární výchova) se stávají, v souladu se změnou ŠVP, povinnými předměty - Etická výchova a Dramatická výchova. Mezi povinné předměty jsme v 8. třídě zařadili Finanční gramotnost.

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.