Vyučované předměty

Vyučované předměty:


Žáci všech ročníků se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu s názvem Otevřená škola. Více informací získáte, pokud si prohlédnete náš školní vzdělávací program.

ANGLIČTINA:

Výuka cizího jazyka (angličtiny) probíhá již v mateřské škole, a to formou hry. Učitelky zařazují do běžných činností základní slovíčka a děti se tak hravou formou učí.
V základní škole je angličtina zařazena jako povinný jazyk již od 1. třídy (1 hodina týdně). Ve 3. třídě mají žáci již 3 hodiny týdně a od 4. do 9. třídy 4 hodiny týdně.

DRUHÝ CIZÍ JAZYK a VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Od 7. ročníku se všichni žáci učí druhý cizí jazyk, v současné době německý, nebo mohou upevňovat angličtinu volitelným předmětem Základy anglického jazyka (pouze žáci vážnou poruchou učení).

V 9. třídě nabízíme další volitelné předměty, z nichž si každý žák zvolí jeden.

Letošní nabídka:
- Konverzace v anglickém jazyce
- Cvičení z matematiky
 

Dříve nabízené volitelné předměty Etická výchova a Čtení (Literární výchova) se stávají, v souladu se změnou ŠVP, povinnými předměty - Etická výchova a Dramatická výchova. Mezi povinné předměty jsme v 8. třídě zařadili Finanční gramotnost.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.