osv6

Kurz OsV pro 6. ročník

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Jsme si vědomi toho, že přechod z 1. stupně na 2. stupeň základní školy obvykle přináší žáčkům určité nesnáze, a chtěli bychom jim tento přechod z 5. třídy do šestky usnadnit.

Součástí předmětu Osobnostní výchova v 6.ročníku je proto i Kurz osobnostní výchovy, v němž nabízíme žákům možnost se tohoto 2denního „vyučování v přírodě“ pod vedením školního metodika prevence, třídního učitele (případně výchovného poradce)  zúčastnit.
Tradičně strávíme s kolektivem třídy 2 dny mimo školu a formou her se zaměřujeme na osobnostní a sociální výchovu, tj. vztahy mezi dětmi, vztahy mezi učiteli a žáky. Na tento kurz pak navazuje v dalších ročnících osobnostní výchova a profesní orientace. Chceme se pokusit o to, aby každý poznal sám sebe (své vlastnosti, schopnosti, dovednosti, svůj vztah k ostatním, své chování v různých situacích ), aby se naučil řešit různé situace, s nimiž se v kolektivu může setkat. Zároveň chceme žáky blíže seznámit s pravidly školního řádu a dát jim příležitost se netradičním způsobem dozvědět něco víc o škole samotné.
Věříme, že tento způsob výuky má smysl a že je velmi prospěšný jak dětem, tak i vyučujícím (především třídnímu učiteli).

 

KURZ   OSV 6 - 2012

Datum: 10.- 11. září 2012
Místo konání:  Monínec
 

CO VZÍT S SEBOU:

Sportovní oblečení i obuv podle počasí (pohyb v přírodě), obuv na přezutí oblečení na spaní, věci osobní hygieny, léky (pokud žák/yně nějaké bere pravidelně, např. proti alergiím), náplast, pružné obinadlo, šátek na zavázání očí, rychlovazač (desky) s několika fóliemi a papíry (!!), psací potřeby, barevné pastelky nebo fixy, stolní hry, sportovní potřeby. Chce-li si někdo vzít s sebou mobilní telefon či fotoaparát (či jiné cenné věci), musí si uvědomit, že si za tyto věci sám zodpovídá. Je zbytečné brát si zvukové přehrávače. Hlavně nezapomeň doma dobrou náladu a chuť něco se dovědět.

Upozornění:

Kurz je součástí výuky, a proto po celou dobu jeho trvání platí školní řád (i se všemi následky při jeho porušování).

 

 

 


 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

24.3.

se letos uskuteční bez přítomnosti dětí

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.