osmáci třetakum 2019

Školní rok 2023/2024

 

 

Osmáci třeťákům

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Osmé třídy si pod vedením svých třídních učitelek ve spolupráci s panem učitelem Černým připravily pro žáčky na prvním stupni den trochu jinak. Program je zaměřen hlavně na vztahy mezi lidmi a nechybí ani sportovní zápolení. Více informací u jednotlivých osmých a třetích tříd.

JM