Tři králové

Školní rok 2023/2024

 

 

Tříkrálové koledování 2023

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V pátek 6. 1. 2023 si děti připomenou příběh tří mudrců z východu. Žáci 3. třídy projdou školou, v každé třídě zazpívají koledu. Oficiální tříkrálová pokladnička bude ve škole k dispozici od 5. 1. 2022 a bude možné do ní přispívat celý týden (až do pátku 13. 1.). Pokladnička bude umístěna v kanceláři školy.
Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí, na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd. Z vybrané částky jde část na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí a část využije Charita Tábor v našem regionu na výše popsanou činnost.
Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale i v rodinách. Byli bychom rádi, kdybyste umožnili svým dětem přispět na tento účel jakoukoliv finanční částkou, kterou uznáte za vhodnou. Děkujeme Vám. 

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy