Nabídka prázdninových aktivit

Školní rok 2023/2024

 

 

Nabídka aktivit o letních prázdninách

INFORMACE PRO RODIČE– nabídka prázdninových aktivit

 

 

   Také o prázdninách chceme připravit a nabídnout takový program, který umožní dětem smysluplně využít volný prázdninový čas. Je pro všechny děti 1. – 5. ročníku ze Sezimova Ústí, Tábora a Plané. Ale uvítáme i děti z přilehlých obcí (např. Želeč, Soběslav).

Přihlášky odevzdávejte v kanceláři školy paní Pražmové nebo zašlete  mailem na adresu: zs_su@volny.cz

Prosíme o dodržení termínů odevzdání přihlášek a zaplacení záloh! Na pozdě odevzdané přihlášky či zaplacené zálohy nemůže být z organizačních důvodů brán zřetel.

Potřebné formuláře přihlášek naleznate na konci sdělení.

 

 

 

Příměstský tábor

Termín: 1. – 4. července 2019, denně od 7 do 16 hodin

Místo: budova naší školy v Sezimově Ústí a okolí

Strava:oběd a svačinky ve školní jídelně, pitný režim po celý den, balíček na výlet

Aktivity:výlet do okolních měst, vycházky, pobyty venku, apod.

              sporty (florbal, míčové hry), logické a strategické hry

              práce s různými materiály (keramická dílna)

              využití školní budovy (třídy s interaktivní tabulí, tělocvična, školní zahrada)

Cena: 900,- Kč (cena za týden – strava, materiál, energie, jízdné, vstupné, ….)

Závazné přihlášky:do 13. 6. 2019

 

 

 

Družinový tábor

Termín:8. – 12. července 2019

Místo: Valcha Počátky

Ubytování: zděná budova

Strava: plná penze, pitný režim po celý den

Aktivity: kratší výlety, sportovní hry, koupání, aj

Cena:cca 2 100,- Kč (cena za pobyt i dopravu)

Vychovatelky: Stáňa Rybníčková, Renata Lopotová

Závazné přihlášky: do 30. 4. 2019