finanční gramotnost

Školní rok 2023/2024

 

 

Finanční gramotnost - zážitková škola

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Žáci odjedou do areálu Zadov, kde stráví 3 dny zážotkové výuky mimo školu. Kromě výuky finanční gramotnosti formou modelových situací, her a dalších metod, mohou pracovat i na třídních vztazích spolu se svými třídními učiteli, kteří je doprovázejí.

Finanční gramotnost je důležitou součástí života každého člověka. Každý by se měl umět orientovat v oblasti svých osobních financí, umět plánovat své výdaje, umět vyhodnocovat rizika, atd. Tuto problematiku chceme nadále u žáků rozvíjet a budeme učivo vkládat do našich učebních plánů. 

Zapojením do projektu získáváme cenné metodické materiály, jak dále pracovat a děti na zážitkové škole mají jedinečnou možnost si na modelových situacích vyzkoušet problematiku financí na vlstní kůži.

Byly vybrány 2 třídy.

28. až 30. května třída 7. C

11. až 13. června třída 4. A