grafomotorika

Školní rok 2023/2024

 

 

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Ve středu 16. 1. 2019 ve 12.15 hodin startuje v naší škole druhá část projektu pro předškoláky.

Tato část je zaměřena především na správné držení tužky, rozvoj jemné motoriky, na souhru oka a ruky a na další dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. třídy.

Celkem děti navštíví naši školu 5 krát. Vždy ve středu od 12.15 h do 13.00 h. Předškoláci z naší žluté školky chodí automaticky, ale navštívit nás mohou i předškoláci z jiných školek (asi v doprovodu rodičů).