nový školní rok

Školní rok 2023/2024

 

 

Nový školní rok

Nový školní rok 2012/2013 začíná v pondělí 3. 9. 2012 tradičně v 8.00 hodin ve třídách.

Prvňáčků se ujmou děvčata z 9. tříd. Dovedou je do třídy a budou v prvních dnech jejich pomocníky ráno při příchodu do školy, o přestávce při svačinkách i při obědě. Je to již tradice, kdy starší děti pomáhají těm nejmenším. Jedni se učí pomáhat, komunikovat, řešit různé situace a ti menší získávají svého velkého kamaráda a oporu v prvních dnech školy. První školní den zahájí ve třídě třídní učitelky, rodiče i děti pozdraví ředitel školy i starosta města.

Starší školáci si už umí poradit sami. Je bude čekat ve třídě jejich třídní učitel(ka). Všichni obdrží nezbytné přihlášky na svačinky, na kroužky, žákovské knížky, učebnice a další nezbytné věci.

Oběd je pro všechny připraven od 10.00 hodin.

V úterý 4. 9. 2012 se již naplno rozběhne výuka podle rozvrhu.

Dovolte mi, abych popřál všem našim školákům hodně radosti z pobytu ve škole a hodně úspěchů jak v učení, tak i při jiných aktivitách. Rodičům i učitelům přeji, aby spolu dobře komunikovali a spolupracovali a aby se výchova a vzdělávání našich dětí stalo jejich prioritou.

Petr Peroutka