Co připravujeme v novém školním roce

Školní rok 2023/2024

 

 

Co připravujeme v novém školním roce

 

 

Škola v přírodě  1. – 5. ročník

Termín:květen, červen 2013

Místo:bude upřesněno

Ubytování:ve zděných budovách

Strava:plná penze, pitný režim po celý den

Aktivity:zaměřené na pobyt venku, na posilování vztahů ve třídě,

Cena:1300,- Kč (loňská cena za pobyt s dopravou)

 

 

 

 Cílem prázdninových aktivit je nabídnout takový program, který bude dostatečně zajímavý a umožní dětem smysluplně využít volný prázdninový čas. Je určen všem dětem 1. – 5. ročníků nejen naší školy, ale i z blízkého okolí (Sezimovo Ústí I, II, sídliště nad Lužnicí, Tábor, …).

 

Družinový tábor

Termín:1. – 5. července 2013

Místo: Valcha u Počátek

Ubytování: zděná budova

Strava: plná penze, pitný režim po celý den

Aktivity: kratší výlety, sportovní hry, koupání, aj

Cena:1800,- Kč (loňská cena za pobyt i dopravu)

 

 

Příměstský tábor

Termín: denně od 8 do 16 hodin.

             Ve stejném termínu bude v provozu naše mateřská škola a školní jídelna.

Místo: budova naší školy v Sezimově Ústí a okolí

Strava:oběd a svačinky ve školní jídelně, pitný režim po celý den, balíček na výlet

Aktivity:výlet do Třeboně (starší děti), Bechyně (mladší žáci),

              sporty (florbal a jiné míčové hry), logické a strategické hry

              práce s různými materiály (keramická dílna)

              využití školní budovy (třídy s interaktivní tabulí, tělocvična, školní zahrada)

Cena:900,- Kč (loňská cena za týden – strava, materiál, energie, jízdné, vstupné, ….)

 

 

Jazykový kurz angličtiny

Termín: červenec, srpen – v době provozu MŠ (možnost oběda ve školní jídelně)

Místo: učebny naší školy v Sezimově Ústí

Aktivity: hry, zábavné aktivity, písničky, čtení – vše v anglickém jazyce, využití interaktivní tabule      

              pro výuku a filmy umožní dětem zdokonalit se v angličtině          

Cena: 600,- Kč (loňská cena za dopolední kurzovné)