tradičí pietní akt

Školní rok 2023/2024

 

 

Tradiční pietní akt u hrobky Dr. E. Beneše

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

3. 9. 2019. I letos jsme se zúčastnili kladení věnců u hrobky Dr. E. Beneše. Zároveň jsme s deváťáky v rámci výuky navštívili nově zrekonstruovaný památník, kde se žáci mohli seznámit s osobností našeho druhého prezidenta a jeho ženy Hany Benešové. Většina žáků pojala akci vážně a zvolila k tomu i oděv vhodný k této akci. 

J. Mengler