Roušky ve škole

Školní rok 2023/2024

 

 

Roušky ve škole

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Nošení roušek ve škole se řídí Mimořádným opatřením Ministrerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. září 2020. 

Ve škole děti nenosí roušky ve třídách. Roušky jsou vyžadovány pouze ve společných prostorách školy (chodby, WC, ...).

Existují výjimky, které umožňují roušky nenosit, a to

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

Pokud nám rodiče doloží, že jejich dítě spadá do této skupiny osob, pak dítě nemusí nosit roušku ani ve společných prostorách školy (chodba, WC, ...).

Velmi děkuji všem rodičům, kteří chápou, že nosit roušky ve škole není výmysl ředitele školy a že s tím ředitel školy nemůže nic udělat. Samozřejmě chápu některé z vás, že jste rozladěni nařízením naší vlády či ministerstev. Ani já nadšený nejsem, ale musím tato nařízení respektovat.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci.

 

Petr Peroutka, ředitel školy.