třídní schůzky

Školní rok 2023/2024

 

 

Třídní schůzky 15.9.2011 od 17.00 hodin

Ve čtvrtek 15.9.2011 od 17.00 hodin proběhnou ve škole společné třídní schůzky ve všech třídách. Je pro vás připraven následující program:

  • Třídní učitelé vám podají informace o své třídě (třídnické věci – třídní fond, komunikace s TU, plánované třídní akce, pravidla omlouvání, školní řád, přezouvání,…)
  • Školní vzdělávací program – třídní učitelé vás budou informovat o nových metodách, které používáme při výuce, není to hra, ale jiná forma výuky
  • Dostanete informace o celoškolských akcích - 60. výročí školy, Ples školy, ...
  • Budete mít možnost seznámit se s novými vyučujícími vašich dětí, s jejich požadavky, způsobem hodnocení, atd.
  • Uskuteční se volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků, seznam kandidátů je k nahlédnutí na tomto webu a v kanceláři školy