Mladí historici na Bílé hoře

Školní rok 2023/2024

 

 

Mladí historici opět na Bílé hoře

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

A nejinak tomu bylo letos. Nejen několik skalních osmáků navštívilo již poněkolikáté bělohorskou pláň, ale také mnoho žáků z pátých až sedmého ročníku vzalo sobě i rodiče a vyrazilo v neděli 22. září do Prahy. Díky paní učitelce Vichrové jsme opět měli možnost nahlédnout do zákulisí vojenského ležení a vyzkoušet si prakticky boj muže proti muži pomocí pík. Mnozí si udělali obrázek na skutečnost, že bojovat v dávnověku nebylo snadné, neboť píku sotva unesli. (Mě osobně letos zaujal eurohrot, kterým byly některé píky vybaveny. Byl z gumy, a tak odpovídal evropským normám. To by Valdštejn koukal. - pozn. JM)

Po chutném občersvení možná některým bylo líto, že samotná bitva dopadla letos opět v neprospěch stavovského vojska, ale mnohé jistě uspokojila aspoň vzácná kořist, ať už vlastnoruční podpis pamětníka - kronikáře-komentátora Václava Vydry z Vydrova, nebo podpis či foto s Karlem Schwarzenbergem, který jako nedělní odpolední program zvolil bělohorskou bitvu. Vždyť i politik je jen člověk.

                                                                                          Za kroužek Mladého historika J. Mengler