Letní aktivity 2016/2017

Školní rok 2023/2024

 

 

Připravujeme se na léto

 

INFORMACE PRO RODIČE– nabídka tradičních aktivit pro děti ve školním roce  2016/2017

 

Škola v přírodě  1. – 5. ročník

Termín: 5. – 9. červen 2017

Místo:Mozolov

Ubytování:v budově / 1. tř/, bungalovy 2. – 5. ročník

Strava:plná penze, pitný režim po celý den

Aktivity:zaměřené na pobyt venku, na posilování vztahů ve třídě,

Cena:1700,- Kč (cena za pobyt a dopravu)

 

   Také o prázdninách chceme připravit a nabídnout takový program, který umožní dětem smysluplně využít volný prázdninový čas. Je pro všechny děti 1. – 5. ročníku ze Sezimova Ústí, Tábora a Plané. Ale uvítáme i děti z přilehlých obcí (např. Želeč, Soběslav)

Prosíme o dodržení termínů odevzdání přihlášek a zaplacení záloh! Na pozdě odevzdané přihlášky či zaplacené zálohy nemůže být z organizačních důvodů brán zřetel.

 

Družinový tábor

Termín:10. – 14. července 2017

Místo: bude upřesněno dle konkrétního zájmu (min. počet 25 účastníků)

Ubytování: bungalovy se soc. zařízením

Strava: plná penze, pitný režim po celý den

Aktivity: kratší výlety, sportovní hry, koupání, aj

Cena:cca 2 000,- Kč (cena za pobyt i dopravu)

Vychovatelky: Stáňa Rybníčková, Renata Lopotová

Závazné přihlášky: do 1. 4. 2017

V případě malého zájmu navrhneme v tomto termínu konání příměstského tábora.

 

 

Příměstský tábor

Termín:

17. – 21. 7. 2017

21. – 25. 8. 2017, denně od 7 do 16 hodin

Místo: budova naší školy v Sezimově Ústí a okolí

Strava:oběd a svačinky ve školní jídelně, pitný režim po celý den, balíček na výlet

Aktivity:výlet do okolních měst, vycházky, pobyty venku, apod.

              sporty (florbal, míčové hry), logické a strategické hry

              práce s různými materiály (keramická dílna)

              využití školní budovy (třídy s interaktivní tabulí, tělocvična, školní zahrada)

Cena: 1  000,- Kč (cena za týden – strava, materiál, energie, jízdné, vstupné, ….)

Závazné přihlášky:do 12. 6. a 14. 7. 2017

 

 

Jazykový kurz angličtiny

Termín:

14. – 18. srpna 2017, denně od 8 do 12 hodin / 1. – 3. tř. /

21. – 25. 8. 2017, denně od 8 do 12 hodin /4. – 5. tř./

Místo: učebny naší školy v Sezimově Ústí

Aktivity: hry, zábavné aktivity, písničky, čtení – vše v anglickém jazyce, využití interaktivní tabule     

              pro výuku a filmy umožní dětem zdokonalit se v angličtině          

Cena: 600,- Kč (cena za dopolední kurzovné)

Závazné přihlášky:do 30. 6. 2017

 


Informace v kanceláři školy u paní sekretářky Pražmové nebo u vedení školy.

Organizačně zajišťuje Pavla Lenzová, e - mail:pavla.lenzova@seznam.cz, tel: 731 677 248

 

Přihlášky budou ke stažení na našich stránkách v polovině března 2017.