provoz školy od 17. 5. 2021

Školní rok 2023/2024

 

 

Provoz školy od 17. 5. 2021

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V pondělí 17. 5. 2021 se do školy vrací rotačně druhá část žáků 2. stupně. Žáci 1. stupně už jdou všichni. Žáci 1. stupně se budou testovat v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek.
Pokud rodiče nesouhlasí s testováním, žák zůstává doma a jeho absence je omluvená. Prosím rodiče, aby o této skutečnosti informovali třídního učitele.

V naší škole je to konkrétně takto:

1. stupeň - všechny třídy ve škole. V pondělí není ranní družina. Výuka podle rozvrhu.

2. stupeň - do školy jdou třídy 7. A, 7. B, 7. C, 9. A a 9. B. Výuka podle rozvrhu. Ostatní třídy mají distanční výuku.

MŠ - všechny děti.

Stravování: Všechny děti a žáci, kteří jsou na prezenční výuce ve škole, mají automaticky přihlášené obědy i svačinky

Cizí strávníci si mohou vyzvednout obědy v době od 11.00 do 11.40. Stejný časový interval platí pro žáky na distanční výuce. Od 11.40 bude jídelna k dispozici pouze žákům ve škole a ostatním zaměstnancům školy.

 

Petr Peroutka