Co se dělo o prázdninách

Školní rok 2023/2024

 

 

Co se dělo o prázdninách

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR 2012

Přestože sotva začaly letní prázdniny, lavice naší základní školy byly opět plné. Tentokrát tu však na děti nečekala matematika, český jazyk a angličtina, nýbrž hry, výlety a spousta zábavy! Druhý ročník příměstského letního tábora se i letos vydařil. A co všechno děti zažily?

Kromě toho, že děti si zahrály spoustu nejrůznějších her, věnovaly se taktéž výtvarným pracem – vyráběly fotorámečky, alba, růže z papíru a vybarvovaly omalovánky. Jelikož nám přálo i počasí, byli jsme hned na čtyřech výletech. První výlet nás zavedl do Vesce u Soběslavi, kde nás přivítali místní dobrovolní hasiči, kteří nám připravili prohlídku hasičské zbrojnice. Ve Vesci jsme navštívili i klasické venkovské stavení, kde děti obdivovaly krávy s telátky, prasata, králíky, slepice, koně a další hospodářská zvířata. Druhý byl výlet do Tábora. Prohlédli jsme si starou část města a podzemí plné strašidel. Ve čtvrtek jsme pěšky vyrazili na Kozí hrádek, opekli si buřtíky a zazpívali si u ohně písničky za doprovodu kytary. Poslední den jsme vyrazili do Bechyně. Nejvíce nás bavila cesta „Elinkou“ a papoušci a kozy v zámecké zahradě.

Děti si všech pět dní velmi užily a my, pedagogický dozor, taktéž. Těšíme se na další rok a věříme, že se shledáme jak s tvářemi známými, tak i s dětmi, které příměstský tábor vyzkouší poprvé. Takže – za rok nashledanou na Příměstském letním táboře 2013!

 

LETNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 2012

V červenci většina dětí tráví prázdniny u dědečka a babičky, u moře, na horách, na koupališti,… Ale některé děti jeden prázdninový týden strávily ve škole. A proč? Aby se hravou a zábavnou formou zlepšily v anglickém jazyce!

Kurz angličtiny nejdříve absolvovaly děti ze čtvrtých a pátých tříd. Každý den byl zaměřen na jiné téma: Family, Animals, Music, The World around us, Games. Poslední den byl plný soutěží a her a děti mohly uplatnit a vyzkoušet vše, co se za předešlé čtyři dny naučily. Kurz byl zaměřen především na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Další týden patřil dětem od první do třetí třídy. Děti byly šikovné a za čtyři dny se stihly naučit vše týkající se rodiny, zvířat, zopakovaly si dny v týdnu, měsíce, roční období, barvy a čísla. Celé čtyři dny probíhala bodovací soutěž družstev a poslední den bylo vyhlášeno družstvo vítězné. Děti se nejen něčemu novému přiučily, ale i si zasoutěžily a pobavily se – tak to má zkrátka o prázdninách být!