Ocenění koledníků z Tříkrálové sbírky

Školní rok 2023/2024

 

 

Ocenění koledníků z Tříkrálové sbírky

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Chtěli bych Vám poděkovat za Váš příspěvek do Tříkrálové sbírky. V úterý jsme byli spolu s koledníky (s Maxem, Lukasem a Monikou) 
na slavnostním poděkování  Farní charity v Táboře.
Pro Vaši zajímavost - naše kasička čítala také díky Vám Kč 9 712,--, což bylo ze všech nejvíce. Celkový výtěžek Farní charity Tábor činil
pak Kč 107 471,-- (Můžeme tedy hovořit "téměř" o jedné desetině). Ještě jednou děkujeme.

JM