Kurzy osv

Školní rok 2023/2024

 

 

Kurzy osobnostní výchovy žáků 6. až 8. tříd

Žáci 6., 7. a 8. tříd stráví v týdnu od 5. září do 9. září vždy 2 dny mimo školu. V letošním roce bude naší základnou bývalá škola v Hlavatcích. Kurzy jsou na naší škole již tradičně zařazovány pravidelně do výuky -  „Start program“ v šestém ročníku by měl  žákům pomoci snáze překonat nesnáze, které jim přináší přechod z 1. na 2. stupeň. Kurz se zaměřuje na seznamování dětí s nově příchozími žáky, sebepoznávání a učení se dovednostem, které mohou pomoci při řešení problematických situací v kolektivu.

V sedmém ročníku zařazujeme v úvodu školního roku dvoudenní pobyt, jehož tématem je problematika závislostí a návykových látek. Děti se dozvědí, jaké formy závislostí je mohou ohrožovat, jak se před nimi bránit nebo jaké techniky použít při odmítání drog.

Náplní kurzu osmého ročníku jsou mezilidské vztahy – učíme se toleranci , jak překonávat potíže v komunikaci či konfliktu, co dělat pokud jsem svědkem nebo obětí šikany a jak zvládat asertivní jednání.

To vše zábavnou formou se spousty her a pohybovými aktivitami. Podrobnosti si žáci odnesou ze školy ve formě dopisu rodičům, kde je upřesněn termín pro příslušnou třídu, časy odjezdů a příjezdů, cena za ubytování a stravu, atd. Kurz je součástí výuky a bylo by vhodné, aby se jej zúčastnili všichni žáci.