vv anglicky

Školní rok 2023/2024

 

 

Výtvarná výchova v angličtině

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

 LET´S DRAW SOME PICTURES!


     Malujme, kresleme, tvořme a povídejme si při tom česky i anglicky !

 V letošním školním roce jsme se rozhodli vyzkoušet na naší škole výukovou metodu CLIL, která spočívá v propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu a je v současné době využívána k rozvoji bilingvního vzdělávání ve všech evropských zemích.

Záměrně jsme pro její realizaci zvolili výtvarnou výchovu na druhém stupni, protože se jedná o tvořivé hodiny, které jsou založeny především na instrukcích ze strany učitele. Navíc vyučující při zadávání jednotlivých úkolů vše názorně ukazuje pomocí materiálů, žákovských prací či obrázků. Žáci tak mají možnost instrukcím v angličtině lépe porozumět a nebojí se reagovat, protože se snáze oprostí od případného neúspěchu. Myslíme si, že v současné době je přínosná každá hodina cizího jazyka navíc a doufáme, že hodiny výtvarné výchovy vedené v angličtině budou naše žáky bavit a nenásilnou formou rozšíří jejich slovní zásobu.