Příměstský tábor srpen 2018

Školní rok 2023/2024

 

 

Příměstský tábor 2018

INFORMACE PRO RODIČE– nabídka prázdninových aktivit

 

 

   Také o prázdninách chceme připravit a nabídnout takový program, který umožní dětem smysluplně využít volný prázdninový čas. Je pro všechny děti 1. – 5. ročníku ze Sezimova Ústí, Tábora a Plané. Ale uvítáme i děti z přilehlých obcí (např. Želeč, Soběslav)

Prosíme o dodržení termínů odevzdání přihlášek a zaplacení záloh! Na pozdě odevzdané přihlášky či zaplacené zálohy nemůže být z organizačních důvodů brán zřetel.

 

 

 

Příměstský tábor

Termín:

13. – 17. srpna  2018

20. – 24. srpna 2018, denně od 7 do 16 hodin

Místo: budova naší školy v Sezimově Ústí a okolí

Strava:oběd a svačinky ve školní jídelně, pitný režim po celý den, balíček na výlet

Aktivity:výlet do okolních měst, vycházky, pobyty venku, apod.

              sporty (florbal, míčové hry), logické a strategické hry

              práce s různými materiály (keramická dílna)

              využití školní budovy (třídy s interaktivní tabulí, tělocvična, školní zahrada)

Cena: 1  000,- Kč (cena za týden – strava, materiál, energie, jízdné, vstupné, ….)

Závazné přihlášky:do 13. 7. 2018