Třídní schůzky 3

Školní rok 2023/2024

 

 

Třídní schůzky - 3. čtvrtletí

Během měsíce dubna se uskuteční individuální třídní schůzky všech tříd. Třídní učitelé si s rodiči domluví termíny konzultací. Tento model třídních schůzek se nám osvědčil a chceme v něm nadále pokračovat. Domníváme se, že individuální rozhovor ve složení třídní učitel + rodič + žák je velmi efektivní pro všechny zúčastné strany. Je zde prostor na pochvalu či řešení problému, vše v bezpečném prostředí bez dalších "diváků". Veškeré informace týkající se klasifikace (známky, čtvrtletní hodnocení) naleznou rodiče v žákovské knížce. Věříme, že tato forma třídních schůzek přispívá k lepší a otevřenější komunikaci mezi školou s rodiči.