provoz školy od 12. 4. 2021

Školní rok 2023/2024

 

 

Provoz školy od 12. 4. 2021

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Pondělí 12. 4. 2021

Prezenčně ve škole: 2. A, 3. A a 5. A
Distančně doma: všechny ostatní třídy

 

Pondělí 19. 4. 2021

Prezenčně ve škole: 1. A, 1. B, 4. A a 4. B
Distančně doma: všechny ostatní třídy

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina - PO - není, ÚT - PÁ - 6.30 - 8.00
Odpolední družina: PO - PÁ - konec vyučování - 16.00

 

Obědy

všichni žáci, kteří se učí prezenčně ve škole, mají automaticky přihlášené obědy i svačinky (pokud je odebírají)

11.00 - 11.30 - cizí strávníci
11.30 - 12.00 - žáci, kteří se učí prezenčně ve škole
12.00 - 12.30 - žáci na distanční výuce

v době od 11.30 do 12.00 nebude nikomu vydán oběd do jídlonosičů

 

Testování žáků

Žáci se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu. Testovat se nemusí žáci, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění covid - 19 a mají potvrzení. Rodiče mají právo odmítnout testování svých dětí. Ty se pak nemohou účastnit prezenční výuky, zůstávají doma, jejich absence je omluvená, ale škola již nemá povinnost je distančně vzdělávat. Testy jsou jednoduché a není nutná asistence rodičů.