výuka žáků .stupně

Školní rok 2023/2024

 

 

Výuka žáků 2. stupně

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Od 8. 6. 2020 je umožněno žákům 2. stupně navštěvovat školu, ale stále platí velmi přísná omezení. Po vyhodnocení možností naší školy jsme se rozhodli, že žáci 2. stupně do školy hromadně nenastoupí.

Výuka by byla možná pouze formou třídnických hodin do počtu 15 žáků a za přísných hygienických podmínek. Proto jsme se rozhodli umožnit žákům konzultace z různých předmětů, případně přezkoušení žáků, kteří na dálku moc nefungovali a hrozilo by jim horší vysvědčení.

Dále využijeme možnost návštěvy žáků ve škole k odevzdání učebnic.

Pokud by byl umožněn normální provoz školy pro všechny žáky, jsme připraveni okamžitě zahájit výuku ve škole. Za stávajících podmínek nám to nedává smysl.

Petr Peroutka