Halloween 2019

Školní rok 2023/2024

 

 

Projektový den pro žáky II. stupně aneb Je tu opět Halloween

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

 Žáci se účastnili různých zábavných aktivit. Rozšiřovali si tak nejen slovní zásobu, ale seznámili se také s kulturou a tradicemi anglicky mluvících zemí. Při organizaci projektového dne jsme rády využily pomoc žáků 9. tříd. Věříme, že jsme si dnešní den všichni společně užili a zároveň se naučili něco nového netradiční zábavnou formou.

Martina Filipová a Věra Vichrová