provoz školy od 30. 11. 2020

Školní rok 2023/2024

 

 

provoz školy od 30. 11. 2020

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Od pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrací všechny třídy 1. stupně (1. až 5. třída), žáci 9. tříd a také žáci 7. tříd.

Žáci 6. a 8. tříd se uči distančně. Od 7. 12. 2020 půjdou žáci 6. a 8. tříd do školy a distančně se budou učit žáci 7. ročníku.

Příchod do školy:

2. stupeň - 7.45 - 8.00 hodin
1. stupeň - 8.00 - 8.15 hodin

Žáci vstupují do školy sami v roušce, dojdou se přezout a převléci do šatny a jdou do své kmenové řídy.

 

Průběh výuky:

Výuka je podle rozvrhu v plném rozsahu. V průběhu každé hodiny se vždy intenzivně větrá.

 

Svačinky:

2. stupeň - 8.45 - 8.55
1. stupeň - 8.55 - 9.05

 

Obědy:

všechny třídy podle rozvrhu

cizí strávníci - 11.00 - 11.30 hod

žáci na distanční výuce - 12.00 - 12.30

Pokud si cizí strávníci nebo žáci na distanční výuce neodeberou oběd v uvedeném časovém úseku, mohou tak učinit až po vydání obědů žákům školy (ve 14.00 hodin)