otevření mš

Školní rok 2023/2024

 

 

Otevření Mateřské školy - aktuálně

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Od 1. 6. 2020 bude naše MŠ fungovat v běžném režimu, tzn. denně od 6.00 hod do 16.30 hod. Rodiče, kteří chtějí nově poslat své dítě do školky, nesmí zapomenout na čestné prohlášení, které je v příloze a které bude školka při vstupu dítěte požadovat. Také je nutné si předem přihlásit stravování u vedoucí školní jídelny.

 

Rada města Sezimovo Ústí na svém jednání dne 18.5.2020 přijala usnesení, kterým

„Ruší s účinností k 24. 5. 2020 mimořádné opatření dané usnesením Rady města Sezimovo Ústí č. 85/2020 ze dne 16. 3. 2020 a souhlasí s obnovením provozu všech mateřských škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí od dne 25. 5. 2020 s tím, že případná omezení režimu jsou v kompetenci ředitelů/ředitelek jednotlivých mateřských škol.“

 

Podrobnosti o provozu budou v průběhu týdne zveřejněny v příloze. Už nyní je v příloze k dispozici "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" zákonných zástupců, kterým potvrzují, že dítě nepatří do rizikové skupiny osob. Čestné prohlášení prosím vyplňte a odevzdejte dne 25. 5. 2020 v mateřské škole. Bez tohoto dokumentu nebude dítě do MŠ přijato. Formulář si můžete vyzvednout i v kanceláři základní školy, 9. května 489.

 

Mgr. Petr Peroutka,

ředitel ZŠ a MŠ