osmáci třeťákům 2018

Školní rok 2023/2024

 

 

Preventivní program Osmáci třeťákům

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Byly vytvořeny skupinky třeťáků s osmáky, které celé dopoledne spolupracovaly na zadaných úkolech. Nejprve ale zhlédly divadelní představení o Malém princi a planetách, které natrénovala skupina osmáků. Následovala diskuze o životě na planetách, které Malý princ navštívil, a pak každá skupinka vytvořila svou vlastní planetu, na které by chtěli žáci žít. Navrhli si také pravidla, podle kterých by se chtěli na planetě řídit. Dále třeťáky čekaly v tělocvičně různé zábavné aktivity. Za jejich splnění dostávali část puzzlí, které si na závěr složili. Poté následovala prezentace všech planet, volba té nejzajímavější, předávání diplomů a pamětních medailí a na závěr i hodnocení celého dne, které dopadlo na jedničku.

Petra Kasalová, Romana Talafousová a Kamil Černý