den dětí 2023

Školní rok 2023/2024

 

 

Den dětí ve škole a ve školce

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:
Pro letošní Den dětí jsme připravili pro žáky 6.-8. tříd orientační běh se zajímavými úkoly na trase.V cíli čekal na každého balíček plný sladkých odměn a první tři skupiny, které trasu proběhly nejrychleji, čekala ještě další odměna.
Žáci devátých ročníků si ve spolupráci s páťáky připravili program pro mateřskou školu a první stupeň. Počasí nám velmi přálo, děti byly spokojené.
 

Petra Kasalová  a Jaroslav Mengler