osv7

Kurz OsV pro 7. ročník

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V sedmém ročníku je v souladu s osnovami předmětu Osobnostní výchova zařazen do výuky dvoudenní kurz, který je letos zaměřen na problematiku závislostí a návykových látek.
     Opět strávíme s kolektivem třídy 2 dny mimo školu a formou her chceme připravit a motivovat žáky k výuce tohoto předmětu. Všechny aktivity budou zaměřeny na využívání volného času a na vztahy v kolektivu. Dozví se, jaké formy závislostí je mohou ohrozit a jak se před nimi bránit i jaké mohou použít techniky k odmítání drog. Na tento kurz pak bude navazovat i výuka, kde budou rozvíjeny techniky sebepoznávání, seberegulace, chování v neobvyklých situacích a učení se různým dovednostem, které podporují dobré mezilidské vztahy.
     Netradiční výuka bude probíhat pod vedením školního metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce a třídního učitele.
     Věříme, že tato forma výuky bude žáky motivovat k přemýšlení o problematice návyku v jakékoliv podobě a že mnohým poskytne pomoc při řešení podobných situací.

 

KURZ   OSV 7 - 2012

Datum: 25.- 26. září 2012
Místo konání:  Hlavatce
 

CO VZÍT S SEBOU:

Sportovní oblečení i obuv podle počasí (pohyb v přírodě), obuv na přezutí oblečení na spaní, věci osobní hygieny, léky (pokud žák/yně nějaké bere pravidelně, např. proti alergiím), náplast, pružné obinadlo, šátek na zavázání očí, rychlovazač (desky) s několika fóliemi a papíry (!!), psací potřeby, barevné pastelky nebo fixy, stolní hry, sportovní potřeby. Chce-li si někdo vzít s sebou mobilní telefon či fotoaparát (či jiné cenné věci), musí si uvědomit, že si za tyto věci sám zodpovídá. Je zbytečné brát si zvukové přehrávače. Hlavně nezapomeň doma dobrou náladu a chuť něco se dovědět.

Upozornění:

Kurz je součástí výuky, a proto po celou dobu jeho trvání platí školní řád (i se všemi následky při jeho porušování).

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.