osv7

Kurz OsV pro 7. ročník

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V sedmém ročníku je v souladu s osnovami předmětu Osobnostní výchova zařazen do výuky dvoudenní kurz, který je letos zaměřen na problematiku závislostí a návykových látek.
     Opět strávíme s kolektivem třídy 2 dny mimo školu a formou her chceme připravit a motivovat žáky k výuce tohoto předmětu. Všechny aktivity budou zaměřeny na využívání volného času a na vztahy v kolektivu. Dozví se, jaké formy závislostí je mohou ohrozit a jak se před nimi bránit i jaké mohou použít techniky k odmítání drog. Na tento kurz pak bude navazovat i výuka, kde budou rozvíjeny techniky sebepoznávání, seberegulace, chování v neobvyklých situacích a učení se různým dovednostem, které podporují dobré mezilidské vztahy.
     Netradiční výuka bude probíhat pod vedením školního metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce a třídního učitele.
     Věříme, že tato forma výuky bude žáky motivovat k přemýšlení o problematice návyku v jakékoliv podobě a že mnohým poskytne pomoc při řešení podobných situací.

 

KURZ   OSV 7 - 2012

Datum: 25.- 26. září 2012
Místo konání:  Hlavatce
 

CO VZÍT S SEBOU:

Sportovní oblečení i obuv podle počasí (pohyb v přírodě), obuv na přezutí oblečení na spaní, věci osobní hygieny, léky (pokud žák/yně nějaké bere pravidelně, např. proti alergiím), náplast, pružné obinadlo, šátek na zavázání očí, rychlovazač (desky) s několika fóliemi a papíry (!!), psací potřeby, barevné pastelky nebo fixy, stolní hry, sportovní potřeby. Chce-li si někdo vzít s sebou mobilní telefon či fotoaparát (či jiné cenné věci), musí si uvědomit, že si za tyto věci sám zodpovídá. Je zbytečné brát si zvukové přehrávače. Hlavně nezapomeň doma dobrou náladu a chuť něco se dovědět.

Upozornění:

Kurz je součástí výuky, a proto po celou dobu jeho trvání platí školní řád (i se všemi následky při jeho porušování).

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

24.3.

se letos uskuteční bez přítomnosti dětí

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.