Zápis do MŠ 2015

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. KVĚTNA 600 NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Zápis do Mateřské školy 9. května 600 pro školní rok 2015/2016 bude probíhat ve dnech 25. -26. 3. 2015 (středa a čtvrtek) od 12,30 hodin do 16,30 hodin v budově mateřské školy v 1. patře.

 

Děti budou přijímány podle následujících kritérií s tím, že nejprve bude u všech uchazečů posuzováno první kritérium. Ti, kteří budou vyhovovat danému kritériu, postoupí do dalšího kola výběru. Tak se bude postupovat až do okamžiku naplnění kapacity mateřské školy. Pokud i po vyhodnocení posledního kritéria bude více uchazečů, než je kapacita MŠ, rozhodne ředitel školy podle dodatečných kritérií.

Žádáme rodiče, aby šli k zápisu pouze na jednu zvolenou MŠ v Sezimově Ústí. V případě nepřijetí jim bude nabídnuto místo v jiné MŠ v Sezimově Ústí. pokud bude zjištěno, že rodiče podali současně žádost o přijetí do více MŠ, bude dítě v tomto kole zápisu vyřazeno.

 

Sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a doklad o povinném očkování.

 

Kritéria :

1)  dítě je v posledním ročníku před nástupem do mateřské školy ( jde v uvedeném školním roce k zápisu do 1. třídy)

2)  dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí

3)  dítě je přihlášeno od mateřské školy od 1.9. příslušného školního roku na celodenní docházku

4)  přednost mají děti dříve narozené (starší) - rok, měsíc, den

5)  dítě má sourozence v Základní nebo v Mateřské škole Sezimovo Ústí, 9. května 489

6)  žádost o přijetí do mateřské školy je podána ve dnech oficiálně vyhlášeného zápisu

 

 

V Sezimově Ústí dne 18.2. 2015

 

            Jiřina Greplová                                                                    Mgr. Petr Peroutka

      zástupce ředitele pro MŠ                                                      ředitel školy ZŠ a MŠ

 

 

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.