Zápis do MŠ 2015

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. KVĚTNA 600 NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Zápis do Mateřské školy 9. května 600 pro školní rok 2015/2016 bude probíhat ve dnech 25. -26. 3. 2015 (středa a čtvrtek) od 12,30 hodin do 16,30 hodin v budově mateřské školy v 1. patře.

 

Děti budou přijímány podle následujících kritérií s tím, že nejprve bude u všech uchazečů posuzováno první kritérium. Ti, kteří budou vyhovovat danému kritériu, postoupí do dalšího kola výběru. Tak se bude postupovat až do okamžiku naplnění kapacity mateřské školy. Pokud i po vyhodnocení posledního kritéria bude více uchazečů, než je kapacita MŠ, rozhodne ředitel školy podle dodatečných kritérií.

Žádáme rodiče, aby šli k zápisu pouze na jednu zvolenou MŠ v Sezimově Ústí. V případě nepřijetí jim bude nabídnuto místo v jiné MŠ v Sezimově Ústí. pokud bude zjištěno, že rodiče podali současně žádost o přijetí do více MŠ, bude dítě v tomto kole zápisu vyřazeno.

 

Sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a doklad o povinném očkování.

 

Kritéria :

1)  dítě je v posledním ročníku před nástupem do mateřské školy ( jde v uvedeném školním roce k zápisu do 1. třídy)

2)  dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí

3)  dítě je přihlášeno od mateřské školy od 1.9. příslušného školního roku na celodenní docházku

4)  přednost mají děti dříve narozené (starší) - rok, měsíc, den

5)  dítě má sourozence v Základní nebo v Mateřské škole Sezimovo Ústí, 9. května 489

6)  žádost o přijetí do mateřské školy je podána ve dnech oficiálně vyhlášeného zápisu

 

 

V Sezimově Ústí dne 18.2. 2015

 

            Jiřina Greplová                                                                    Mgr. Petr Peroutka

      zástupce ředitele pro MŠ                                                      ředitel školy ZŠ a MŠ

 

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.