čtenářské dílny a stáže

Název projektu:

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY A ZAHRANIČNÍ STÁŽE UČITELŮ

Číslo projektu:

CZ 1.07/1.1.00/56.1020

Naše pozice v projektu:

Jsme příjemci dotace - žadatel projektu.


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

► Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

► Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblast podpory 1.1 - unit costs

► Oblast podpory: 7.1.1 Zlepšení kvality ve vzdělávání

► Délka trvání projektu: červenec 2015 až prosinec 2015

 


Popis projektu

V rámci projektu realizujeme 2 klíčové aktivity.

1) Zahraniční stáže učitelů cizích jazyků

Cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. V rámci této aktivity vycestují 3 pedagogové na dvoutýdenní jazykový kurz do zahraničí.

 

2) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V rámci této aktivity nakoupíme minimálně 300 knih a budeme v 6 různých ročnících realizovat pravidelné čtenářské dílny v rámci hodin ČJ.

 

 

Projekt byl ukončen 31. prosince 2015.

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.