čtenářské dílny a stáže

Název projektu:

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY A ZAHRANIČNÍ STÁŽE UČITELŮ

Číslo projektu:

CZ 1.07/1.1.00/56.1020

Naše pozice v projektu:

Jsme příjemci dotace - žadatel projektu.


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

► Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

► Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblast podpory 1.1 - unit costs

► Oblast podpory: 7.1.1 Zlepšení kvality ve vzdělávání

► Délka trvání projektu: červenec 2015 až prosinec 2015

 


Popis projektu

V rámci projektu realizujeme 2 klíčové aktivity.

1) Zahraniční stáže učitelů cizích jazyků

Cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. V rámci této aktivity vycestují 3 pedagogové na dvoutýdenní jazykový kurz do zahraničí.

 

2) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V rámci této aktivity nakoupíme minimálně 300 knih a budeme v 6 různých ročnících realizovat pravidelné čtenářské dílny v rámci hodin ČJ.

 

 

Projekt byl ukončen 31. prosince 2015.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.