Školská rada

Rada školy

 


Podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizuje zřizovatel (obec) ve všech základních školách školskou radu, a to podle volebního řádu, který vydá. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Co je úkolem školské rady?

• zasedá nejméně dvakrát ročně
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
 


Výsledky voleb do školské rady 2017

V příloze najdete zprávu o výsledku voleb do školské rady pro období 2017 až 2020. Ve zprávě jsou uvedeny výsledky voleb z řad pedagogů i z řad zákonných zástupců dětí. Všichni noví členové školské rady budou kontaktováni. Zřizovatel již své zástupce do školské rady také jmenoval.  Tím...

Volby do školské rady 2017-2020

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V letošním školním roce se uskuteční nové volby do školské rady.

7. zasedání školské rady

23. října 2017 proběhlo 7. zasedání školské rady.

6. zasedání školské rady

19. června proběhlo 6. zasedání školské rady.

5. zasedání školské rady

12. října proběhlo zasedání školské rady

4. zasedání školské rady

14. června 2016 proběhlo 4. zasedání školské rady

3. zasedání školské rady

Dne 21. října 2015 proběhlo 3. zasedání školské rady.

2. zasedání školské rady

18. června 2015 proběhlo 2. zasedání školské rady.

1. zasedání školské rady

13. listopadu 2014 proběhlo první zasedání školské rady

1. zasedání školské rady 2014

Ve středu 12.11.2014 se uskuteční 1. zasedání nově zvolené školské rady.

Aktuální složení školské rady na období 2014 - 2017

Členové z řad zákonných zástupců Monika Radošová        381 20 20 29; 777 830 022   mradosova@seznam.cz Renata Seidlová      Bc. Petra Bočková         608 041 927  bockovapetra@seznam.cz Členové...

Volby do školské rady 2014

Ve čtvrtek 11.9.2014 proběhnou v rámci třídních schůzek i volby do školské rady na období 2014 - 2017. Seznam kandidátů z řad zákonných zástupců je zveřejněn v kanceláři školy a je k nahlédnutí i zde.

školská rada 1/2013/14

Ve čtvrtek 3. října 2013 od 16.00 hodin zasedání školské rady.

Školní rok 2012/2013 - Nové složení školské rady

V důsledku toho, že ředitel školy nemůže být členem školské rady, a rodič z řad zaměstnanců též nikoliv, došlo k úpravě složení rady takto:

Volební a jednací řád školské rady

Město Sezimovo Ústí vydalo v únoru 2005 volební řád školské rady při základních školách zřizovaných městem Sezimovo Ústí a stanovilo počet jejích členů. Každé zasedání školské...

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.