Třídy 5. A a 5. B u hrobky E. Beneše

Pietní akt u hrobky E. Beneše aneb Naši žáci byli při tom

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Dne 3. září se konal v Sezimově Ústí pietní akt u hrobky druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše. Naše škola odnepaměti přispívá květinovou vzpomínkou vždy na narozeniny a úmrtí pana prezidenta. Letos jsme prvně vzali s sebou žáky, tentokráte pátých ročníků, kteří mohli na vlastní oči spatřit čelní představitele naší republiky, jak za tónů hudby hradní stráže kladou věnce k prezidentově hrobce.

Žáci zahradu Benešovy vily navštívili dnes v rámci předmětu Člověk a jeho svět. Mnohokrát můžeme vykládat o státních symbolech, učit o funkci hradní stráže a popisovat jejich uniformy - vlastní zkušenost je stejně nejcennější. Žáci viděli mnoho důležitých lidí zúčastnili se vlastního pietního aktu jako jediní diváci školního věku, vyzkoušeli si, jak se chovat při hymně v takovéto situaci a tázaní dokonce odpověděli správně zvídavému novináři na všetečné otázky.

Velké poděkování patří Adamu Starému a Anetce Vincenc za to, že reprezentoavli naši školu v průvodu s panem ředitelem Peroutkou a bývalou paní ředitelkou Hojsákovou a  všem přítomným žákům za vzorné chování v zahradě vily, neboť samotné kladení věnců a projevy řečníků zabraly v dnešním poměrně chladném dni téměř hodinu.

 

                                                                                                                                                                     J. Mengler

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.