tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Naše škola se letos připojí k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Charita České republiky – Tříkrálová sbírka. V pátek 6. 1. 2012 si děti připomenou příběh tří mudrců z východu v krátkém vystoupení. Následně bude ve škole k dispozici oficiální tříkrálová kasička, do které bude možné celý následující týden (až do pátku 13. 1.) přispívat.
Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí,  na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd. Z vybrané částky jde 35% na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí a 65% využije Charita Tábor v našem regionu na výše popsanou činnost.
Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale i v rodinách.

Chcete-li i vy přispět na Tříkrálovou sbírku 2012, můžete tak učinit do 13. 1. 2012. Oficiální pokladnička Charity je v kanceláři školy.

Děkujeme Vám.
 


Za naší školu bylo předáno Charitě celkem 4740 Kč.

Děkujeme všem žákům, zaměstnancům i ostatním z řad veřejnosti, kteří se na této sbírce aktivně podíleli.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.