1. den nového školního roku

1. den nového školního roku

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Vítejte v novém školním roce. Nový rok startujeme na novém webu. Kromě toho je ve škole několik málo změn. Během prázdnin jsme instalovali další 4 interaktivní tabule a nic nebrání tomu, aby se hodiny staly opět zajímavější jak pro žáky tak i pro učitele. Došlo k drobným úpravám školního a klasifikačního řádu, došlo k úpravě školního vzdělávacího programu. Změnila se trochu i organizace vyučování. Délku první přestávky (velké) jsme prodloužili na 20 min. Děti chodí na svačinky. Tím se celé vyučování o 5 min posunulo. Je zde několik nových tváří v pedagogickém sboru i mnoho nových žáků.

Dovolte mi, abych popřál všem žákům naší školy úspěšný start do nového školního roku a učitelům spoustu nápadů, jak děti během roku zaujmout a naučit. Rodičům přeji, aby měli plno radosti ze všech (byť nepatrných) úspěchů svých dětí.

Petr Peroutka

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.