1. den nového školního roku

Školní rok 2023/2024

 

 

1. den nového školního roku

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Vítejte v novém školním roce. Nový rok startujeme na novém webu. Kromě toho je ve škole několik málo změn. Během prázdnin jsme instalovali další 4 interaktivní tabule a nic nebrání tomu, aby se hodiny staly opět zajímavější jak pro žáky tak i pro učitele. Došlo k drobným úpravám školního a klasifikačního řádu, došlo k úpravě školního vzdělávacího programu. Změnila se trochu i organizace vyučování. Délku první přestávky (velké) jsme prodloužili na 20 min. Děti chodí na svačinky. Tím se celé vyučování o 5 min posunulo. Je zde několik nových tváří v pedagogickém sboru i mnoho nových žáků.

Dovolte mi, abych popřál všem žákům naší školy úspěšný start do nového školního roku a učitelům spoustu nápadů, jak děti během roku zaujmout a naučit. Rodičům přeji, aby měli plno radosti ze všech (byť nepatrných) úspěchů svých dětí.

Petr Peroutka