Třídy 5. A a 5. B u hrobky E. Beneše

Školní rok 2023/2024

 

 

Pietní akt u hrobky E. Beneše aneb Naši žáci byli při tom

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Dne 3. září se konal v Sezimově Ústí pietní akt u hrobky druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše. Naše škola odnepaměti přispívá květinovou vzpomínkou vždy na narozeniny a úmrtí pana prezidenta. Letos jsme prvně vzali s sebou žáky, tentokráte pátých ročníků, kteří mohli na vlastní oči spatřit čelní představitele naší republiky, jak za tónů hudby hradní stráže kladou věnce k prezidentově hrobce.

Žáci zahradu Benešovy vily navštívili dnes v rámci předmětu Člověk a jeho svět. Mnohokrát můžeme vykládat o státních symbolech, učit o funkci hradní stráže a popisovat jejich uniformy - vlastní zkušenost je stejně nejcennější. Žáci viděli mnoho důležitých lidí zúčastnili se vlastního pietního aktu jako jediní diváci školního věku, vyzkoušeli si, jak se chovat při hymně v takovéto situaci a tázaní dokonce odpověděli správně zvídavému novináři na všetečné otázky.

Velké poděkování patří Adamu Starému a Anetce Vincenc za to, že reprezentoavli naši školu v průvodu s panem ředitelem Peroutkou a bývalou paní ředitelkou Hojsákovou a  všem přítomným žákům za vzorné chování v zahradě vily, neboť samotné kladení věnců a projevy řečníků zabraly v dnešním poměrně chladném dni téměř hodinu.

 

                                                                                                                                                                     J. Mengler