advent 2022

Školní rok 2023/2024

 

 

ADVENT 2022

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Vždycky bývalo zvykem, že moji žáci se starali o velký adventní věnec, který visí před školou. Letos tuto štefetu převzali moji noví šesťáci. A výsledek? Věnec je na svém místě. Přejeme Vám všem co nejpoklidnější předvánoční čas, pevné zdraví a osobní pohodu. 

Jaroslav Mengler