cvičná evakuace

Školní rok 2023/2024

 

 

Cvičná evakuace žáků

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Po téměř dvou letech se nám ve škole opět rozdrnčel zvonek, tentokrát však přerušovaně během vyučování. Navzdory tomu, že na druhém stupni téměř jeho zvuk slyšet nebyl, byla školní budova prázdná do čtyř minut. Vyučující si vyzkoušeli opuštění budovy variantou, kdy tzv. hrozí nebezpečí, tzn., že organizovaně opustili se svými žáky třídy a odcházeli rovnou na shromaždiště - školní zahradu, kde provedli součty chybějících a pohřešovaných. (Tři žáci byli cvičně schováni do ředitelny.)

Během tohoto cvičného poplachu se nikomu nic nestalo a jsme rádi, že jej nemusíme realizovat v praxi.

J. Mengler