devataci prvnakum

Školní rok 2023/2024

 

 

Deváťáci četli prvňákům a naopak

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Protože je březen považován za Měsíc knihy, rozhodli jsme se s třídou 9.B připravit zábavně literární hodinu pro letošní dvě třídy prvňáčků.

            Napsali jsme písmenkovou pohádku „Jak vzniklo písmenko G“, zdramatizovali text, pilně nacvičovali herecký projev a vyrobili kulisy. Následně si deváťáci z naší školní knihovny vybrali méně známé pohádky, které chtěli dětem představit a nazkoušeli si jejich dramatické čtení.

            24. března bylo vše připraveno a my zaklepali na dveře prvních tříd. Nejprve jsme zahráli písmenkovou pohádku, za niž jsme sklidili velký potlesk. Poté vytvořili prvňáci malé skupinky, v nichž jim deváťáci předčítali pohádky, o kterých si pak společně povídali. Následně se role obrátily a prvňáčci na oplátku přečetli „velkým“ spolužákům něco málo ze svých slabikářů. Na úplný závěr jsme všechny zvedli ze židlí a společně se rozhýbali v rytmu taneční melodie.

Petra Melichová