Mikuláš a čerti

Mikuláš a čerti

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Jako každý rok, i letos patřil tento den především našim deváťákům, kteří se svými třídními učiteli (Mikulášem a Luciferem) nacvičili pro děti krátkou pohádku. Času na zkoušení nebylo mnoho, proto bylo i dost prostoru na hereckou improvizaci. Celou akci odstartovala v půl osmé ráno poslední letmá zkouška na pódiu. Následně Lucifer zapálil tradiční dýmák na včely, který je používán jako pekelný deodorant a každým rokem nám krásně "navoní" celou školu. První představení jsme sehráli tradičně v naší mateřské škole. Od 9 do 10 hodin následovalo náročné roznášení dárků všem dětem 1. až 5. třídy, kárání lumpů, chválení hodných dětí, odnášení a přinášení třídních učitelek, apod. Druhé představení jsme sehráli pro všechny děti I. stupně v hale školy v 10.15. Třetí představení pro žáky II. stupně v 11.15. Oběd. Občerstvení (Mikuláš s Luciferem - káva). Čtvrté vystoupení jsme sehráli pro děti z družiny ZŠ Školní náměstí ve 13 hodin. Následně již někteří čerti odpadli, ale ti vytrvalí "herci" vydrželi na poslední páté představení, které jsme zahráli seniorům ze Sezimova Ústí, při jejich pravidelném setkání u nás ve škole. Na mnohých čertech, anělech i ostatních hercích byla znát únava, ale myslím si, že jsme ostudu neudělali a že jsme si to i náležitě užili. Tak zase za rok. Děkuji všem.

Lucifer

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.