návrat žáků 1. a 2. tříd

Školní rok 2023/2024

 

 

Informace k návratům žáků 1. a 2. tříd

Vážení rodiče,

ve středu 18. 11. začíná prezenční výuka pro 1. – 2. ročníky. Děti se sejdou před školou, kde si je vyzvednou třídní učitelky.

 A to následně: 1. A v 7.50 hodin, 1. B v 8.00 hodin, 2. A v 8. 10 hodin.

Rozsah vyučování: 1. A – 8.00 – 11.30 hodin

                                  1. B – 8.15 – 11.35 hodin

                                  2. A – 8.20 – 12.05 hodin

Po vyučování mohou jít děti na oběd, který mají přihlášený: 1. A ve 12 hodin, 1. B ve 12.05 hod a 2. A ve 12.15 hodin.

Kromě oběda, mají děti opět přihlášené i svačinky, pokud na ně chodily i dříve. V případě neúčasti ve škole si sami obědy odhlaste.

Časový rozvrh jednotlivých hodin je v plné kompetenci třídních učitelek.

Po vyučování si děti přebírají jejich vychovatelky. Ty budou také děti pouštět ve Vámi určený čas domů. Děti pak budou čekat na svůj doprovod před školou, nebo půjdou samy. Prosím, napište na jednotlivé dny dětem lístečky, kdy je mají vychovatelky odesílat z družiny domů. Lístek musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, datum a čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Děkuji za pochopení.

Protože výuka probíhá v rouškách, přibalte dětem roušky na výměnu během dne.

Z nařízení Metodiky Ministerstva zdravotnictví vyplývá i povinnost častého a intenzivního větrání ve třídách. Dohlédněte proto, aby měly děti vhodné oblečení jak do třídy, tak i ven.

Doufám, že se nám i přes všechna opatření opakovaný start do školy povede. Paní učitelky se těší, že zase ožijí školní chodby dětským křikem, děti se určitě těší na kamarády a rodiče se těší, že si trochu oddychnou. Je to náročná doba pro nás všechny. Děkuji rodičům za trpělivost, dětem za píli a snahu a paní učitelkám za skvělou on line výuku.

Ale hlavně ve středu hurá do školy!

Pavla Lenzová, zástupce ředitele pro 1. stupeň