provoz školy od 10. 5. 2021

Školní rok 2023/2024

 

 

Provoz školy od 10. 5. 2021

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V pondělí se do školy vrací rotačně část žáků 2. stupně. 1. stupeň pokračuje v rotační výuce. Dále se do mateřské školy vrací všechny děti. Žáci 1. stupně se budou testovat v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek, děti v MŠ se již testovat nebudou.
Pokud rodiče nesouhlasí s testováním, žák zůstává doma a jeho absence je omluvená. Prosím rodiče, aby o této skutečnosti informovali třídního učitele.

V naší škole je to konkrétně takto:

1. stupeň - pokračuje rotace, tento týden jdou do školy 2. A, 3. A a 5. A. Ostatní třídy jsou na distanční výuce. V pondělí není ranní družina.

2. stupeň - do školy jdou třídy 6. A, 6. B, 8. A a 8. B. Výuka podle rozvrhu. Ostatní třídy mají distanční výuku a do školy nastoupí za týden 17. 5.

MŠ - do mateřské školy již nastoupí všechny děti.

Stravování: Všechny děti a žáci, kteří jsou na prezenční výuce ve škole, mají automaticky přihlášené obědy i svačinky

Cizí strávníci si mohou vyzvednout obědy v době od 11.00 do 11.40. Stejný časový interval platí pro žáky na distanční výuce. Od 11.40 bude jídelna k dispozici pouze žákům ve škole a ostatním zaměstnancům školy.

 

Petr Peroutka