slunakov

Projekt ENVITECH - Sluňákov

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V rámci projektu ENVITECH ve dnech 20. a 21. 11.2014 se zúčastnilo 15 vybraných žáků osmé a devátých tříd exkurze do Sluňákova (Dům přírody nedaleko Olomouce). Spolu s námi jeli i žáci ze ZŠ Horní Planá.
První odpoledne započalo venkovními seznamovacími aktivitami a následovalo lovení vodních bezobratlých v tůňkách vytvořených řekou Moravou. V podvečer jsme formou prezentací žáků poznávali důmyslnou architekturu EKOdomu Sluňákov, který je navržen tak, aby co nejvíce šetřil energii a životní prostředí. V podvečer pro nás britská lektorka Kate připravila velmi zábavnou hru o toaletách, díky které jsme si uvědomili, že ne všude na světě se mají tak dobře, jako u nás. Večer proběhlo promítání filmu s ekologických podtextem (jak jinak)  .
Druhý den nás celým dopolednem provázelo téma stromů kolem nás. Prozkoumali jsme celý, velmi nápaditě vytvořený, areál Sluňákova, poznávali jsme stromy po hmatu, navštívili jsme Sluneční horu a nakonec jsme názorně pochopili, jak je důležité nezasahovat do přirozených toků řek.
Celý program byl pečlivě připraven a byl veden zábavnou a zajímavou formou. Jelikož bylo o nás velmi dobře postaráno, aktivity byly zajímavé a prostředí bylo přátelské, dvoudenní pobyt nám velmi rychle utekl a shodli jsme se na tom, že bychom tam nějaký ten den navíc rádi strávili.

Lenka Sokolová, Věra Vichrová

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.