Tři králové

Tříkrálové koledování 2023

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V pátek 6. 1. 2023 si děti připomenou příběh tří mudrců z východu. Žáci 3. třídy projdou školou, v každé třídě zazpívají koledu. Oficiální tříkrálová pokladnička bude ve škole k dispozici od 5. 1. 2022 a bude možné do ní přispívat celý týden (až do pátku 13. 1.). Pokladnička bude umístěna v kanceláři školy.
Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí, na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd. Z vybrané částky jde část na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí a část využije Charita Tábor v našem regionu na výše popsanou činnost.
Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale i v rodinách. Byli bychom rádi, kdybyste umožnili svým dětem přispět na tento účel jakoukoliv finanční částkou, kterou uznáte za vhodnou. Děkujeme Vám. 

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy
 

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.