výuka žáků .stupně

Výuka žáků 2. stupně

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Od 8. 6. 2020 je umožněno žákům 2. stupně navštěvovat školu, ale stále platí velmi přísná omezení. Po vyhodnocení možností naší školy jsme se rozhodli, že žáci 2. stupně do školy hromadně nenastoupí.

Výuka by byla možná pouze formou třídnických hodin do počtu 15 žáků a za přísných hygienických podmínek. Proto jsme se rozhodli umožnit žákům konzultace z různých předmětů, případně přezkoušení žáků, kteří na dálku moc nefungovali a hrozilo by jim horší vysvědčení.

Dále využijeme možnost návštěvy žáků ve škole k odevzdání učebnic.

Pokud by byl umožněn normální provoz školy pro všechny žáky, jsme připraveni okamžitě zahájit výuku ve škole. Za stávajících podmínek nám to nedává smysl.

Petr Peroutka

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.