ŘÍJEN 2.týden

ŘÍJEN 2.týden

12.-16. 10)

MATEMATIKA

Téma 

-opakování násobení a dělení nás 1-10

-řešení slovních úloh

- opakování pamětného sčítání a odečítání s přechodem přes 10

 

ČESKÝ JAZYK

 Téma : příbuzná slova- pojmy předpona, kořen slova , přípona

opakování vyjmenovaných slov

 

ANGLICKÝ JAZYK

Téma : čísela1-20

měsíce

ČLOVĚK A SVĚT

 téma : orientace na mapě,

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.