Úkoly 13.3.

Úkoly 13.3.

ÚKOLY 13.3.

Úkoly k domácí opakování pokud nejsou z pracovních sešitů doporučuji psát do nového sešitu, nejlépe velkého formátu, který si k tomu pořídíte.Samostatnou práci doporučuji psát na čtvrtku nebo bílý list papíru.

MATEMATIKA

Procvičování násobilky  (alespoň  20 příkladů)

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/?min=2&max=8

děleno 9 velkýfialový PS s.61

sčítání a odečítání :

 Opiš do sešitu a vyřeš příklady    28+33 =                67+15=                    48+26=

                                               51-36=                                 34-17=              34-18=

                                               73-26=                                 46+38=             76-57=

                                                          

ČESKÝ JAZYK

Opakování vyjm.slova po b

Učebnice s.33 …..Pročti si modrou tabulku, podle ní napiš s.33/7

Opakování podstatná jména –určování rodu

 Vyplň tabulku z internetu http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm2.htm

V sešitě napiš nadpis ROD MUŽSKÝ, ROD ŽENSKÝ, ROD STŘEDNÍ

Pod každý nadpis napiš 3 podstatná jména daného rodu z tabulky na internet

Doplň tabulku na internetovém odkazu

ANGLICKÝ JAZYK

S pomocí slovníčku a učebnice přelož tyto věty . Doplň vhodná slova

On má……………….. vlasy.              Ona má……………….. vlasy.

On má ……………..oči.                      Ona má ……………..oči.

On má ……………. nos.                     Ona má ……………. nos.

On má ………………..pusu.              Ona má ………………..pusu.

Nápověda  ( dark, blond, short, long, brown, green, blue, little, big, She has…., He has….)

Podle svých vět nakresli obrázek kluka a holky.

 

ČLOVĚK A SVĚT

Prohlédni si prezentaci  ŽIVÁ PŘÍRODA Prezentaci najdeš na tomto odkazu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/9072

Podle prezentace vypracuješ svoji SAMOSTATNOU PRÁCI ( tuto práci doporučuji vypracovat na čtvrtku nebo samostatný list papíru)

Samostatná práce bude mít nadpis ŽIVÁ PŘÍRODA a podnadpisy Houby, Rostliny, Živočichové . K těmto podnadpisům nakreslíte nebo napíšete  alespoň 3 zástupce těchto druhů.K samostatné práci můžeš použít i učebnici.(Kdo by to chtěl mít smileysmiley přidá si podnadpis Bakterie a sinice a napíše1-2 informace, které se z textu dozvěděl) 

Samostatné práce budou děti po návratu do školy před ostatními prezentovat a já je budu hodnotit.

 

  

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.