Matematika 6

MATEMATIKA 6.A

Časová dotace předmětu: 4 vyučovací hodiny týdně

Používané učebnice: Matematika pro 6.ročník, Odvárko-Kadleček, Prometheus

Pracovní sešit

Zadané úkoly, pracovní listy v případě distanční výuky najdete na webu www.skolavpyzamu.cz

školní rok 2021/22

Plán učiva:

Opakování učiva 5.ročníku - přirozená čísla (září)

Geometrické útvary v rovině (říjen)

Desetinná čísla (listopad, prosinec)

Úhel a jeho velikost (leden)

Osová souměrnost (únor)

Dělitelnost přirozených čísel (březen)

Trojúhelník (duben)

Povrch a objem krychle a kvádru (květen)

Opakování učiva (červen)

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.