ekologie-9-trida

Ekologie 9. ročník

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Ekologie se na naší škole vyučuje v 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. V tomto předmětu se žáci seznámí s tématy, jako jsou například voda - zejména čištění odpadních vod a technologie úpravy vod, vzduch - znečišťování ovzduší, emise, imise apod. Mezi další témata probírané v rámci tohoto předmětu patří například návykové látky, léčiva, hořlaviny, plasty a mnohé jiné. Mezi velká témata patří energie - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie se zaměřením na ekologické verze získávání energie. Žáci absolvují exkurzi do JE Temelín. Každý žák vypracuje prezentaci na vybrané téma a svou práci bude prezentovat třídě. Výuka je doplněna prezentacemi, skupinovou prací, vyplňováním pracovních listů a prací s textem.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.