DV 6., 7., 9. roč.

Dramatická výchova ( 6. B, 7. B, 9. A)

    V rámci tohoto předmětu se žáci učí vystupování na veřejnosti, rozvíjejí artikulaci, čtou a recitují s přednesem.

     Při práci ve skupině zkouší hrát role v různých scénkách na zadané téma. Žáci se aktivně zapojují do her, které úzce souvisí s dramatickou výchovou. Díky nim se nenásilnou formou učí vystupovat před svými spolužáky a postupně odbourávat trému při samostatných výstupech.

    Součástí těchto hodin je četba knih dle vlastního výběru, práce s literárními texty, recitace a pantomima. Nároky se v jednotlivých ročnících postupně zvyšují.

     Hodiny dramatické výchovy jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti a jejich součástí jsou i čtenářské dílny, v kterých žáci čtou knihy dle vlastního výběru, následně plní zadané úkoly a diskutují o nich.

    Žáci budou průběžně prezentovat přečtené knihy v samostatných výstupech.

  

    

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.