DV 6., 7., 9. roč.

Dramatická výchova ( 6. B, 7. B, 9. A)

    V rámci tohoto předmětu se žáci učí vystupování na veřejnosti, rozvíjejí artikulaci, čtou a recitují s přednesem.

     Při práci ve skupině zkouší hrát role v různých scénkách na zadané téma. Žáci se aktivně zapojují do her, které úzce souvisí s dramatickou výchovou. Díky nim se nenásilnou formou učí vystupovat před svými spolužáky a postupně odbourávat trému při samostatných výstupech.

    Součástí těchto hodin je četba knih dle vlastního výběru, práce s literárními texty, recitace a pantomima. Nároky se v jednotlivých ročnících postupně zvyšují.

     Hodiny dramatické výchovy jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti a jejich součástí jsou i čtenářské dílny, v kterých žáci čtou knihy dle vlastního výběru, následně plní zadané úkoly a diskutují o nich.

    Žáci budou průběžně prezentovat přečtené knihy v samostatných výstupech.

  

    

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.